Placa d'alumini


La placa d'alumini és perfecta per a exteriors. Proporciona un acabat elegant i durador. A més, és molt resistent i s'adapta a qualsevol superfície. En aquest cas, es tracta d'una placa amb un disseny senzill. Amb el marró com a color de fons i amb el nom de la zona que es vol destacar en blanc i amb una tipografia clara i entenedora. El propòsit d'aquesta placa és precisament indicar una direcció i, per això, el missatge ha de ser clar i concís. A més, amb la tonalitat marronosa es respecta l'estètica de la paret de pedra on està col·locada la placa i s'evita un impacte visual massa auster i intrusiu.

ALTRES PRODUCTES
  • Facebook SC Comunicació andorra
  • Twitter Andorra SC Comunicació
  • Pinterest Andorra SC Comunicació
  • Sc Comunicació andorra

SC COMUNICACIÓ

Tel. +376 75 00 74

Wat. +376 65 00 54

Mail. sccomunicacio@sccomunicacio.com

Krea logo3.png

© 2019 by SC Comunicació