top of page

Pàgina web corporativa amb landing page i blog


Una pàgina web és la millor carta de presentació. Permet recopilar tota la teva informació i serveis en una sola plataforma i és un mitjà molt eficaç per interactuar amb els teus clients. En el cas de Krea hem dissenyat una pàgina molt dinàmica, amb vídeos en moviment i un blog que disposa de diferents categories. La pàgina disposa d'una primera fulla que actua com a landing page. Aquesta integra dos botons (Revista en PDF i Blog) i cadascun d'ells et porta a una nova fulla amb la informació pertinent per a cada apartat. La pàgina també integra un apartat de contacte i la possibilitat de fer-se subscriptor per rebre les últimes notícies i publicacions del blog. Pàgina web: www.kreandorra.com

bottom of page