top of page

Funcions dels mitjans de comunicacióMai hem tingut accés a la informació de manera tan senzilla com ara i cada vegada són més les persones que es beneficien d'undels majors avantatges que ha implantat la globalització. De fet, els mitjans de comunicació han jugat un paper important a l'hora de constituir la cultura de masses, sent una peça important en la creació d'opinions i també en l'intercanvi d'idees.


La seva funció principal és la d'informar. A través de la televisió, la premsa escrita, la ràdio i internet, les persones poden conèixer què ocorre al món. Reportatges, entrevistes, columnes d'opinió... existeixen molts formats, encara que actualment la immediatesa s'imposa de tal manera que fins i tot porta a l'error als periodistes en moltes ocasions. No obstant això, continuen sent primordials perquè els ciutadans puguin prendre les seves decisions de la manera que més els convingui.


Els mitjans de comunicació són primordials perquè els ciutadans puguin prendre les seves decisions de la manera que més els convingui.

Ara bé, donar a conèixer la realitat que ens envolta no és l'única funció dels mitjans: Eduquen, per exemple, a través de documentals o programes educatius per a totes les edats. Així mateix, són fonamentals per donar a conèixer productes culturals com el cinema, el teatre, la música o les obres literàries. Els mitjans de comunicació també entretenen: Difonen esdeveniments esportius, realities, talent xous, sèries i molts altres formats d'entreteniment. En relació amb això, els informatius, conscients de les preferències del públic i en constant evolució, intenten incloure algunes notícies menys rellevants, però amb major càrrega emocional, per mantenir l'atenció dels espectadors. També dissenyen escenaris i grafismes més atractius amb el mateix objectiu. A més d'aquestes tres funcions, els mitjans permeten al receptor que formi la seva pròpia opinió, prenent allò que concordi amb els seus pensaments i la seva ètica. És per això que molts canals es posicionen ideològicament, encara que això els comporti perdre la seva imparcialitat davant els fets. També és cert que la comunicació és molt costosa i en moltes ocasions necessiten que empreses o particulars amb uns certs interessos els financin a canvi de promocionar un discurs. La responsabilitat de l'usuari? Triar correctament on informar-se i ser conscient de qui té poder dins del mitjà.

Comments


bottom of page